Hinnat

JÄSEN- JA HARJOITUSMAKSUT

Spiralin toiminnan mahdollistamiseksi ja kulujen kattamiseksi jäseniltä peritään kalenterivuosittain syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu, sekä kausikohtainen harjoittelumaksu.

Jäsen- ja harjoittelumaksut suoritetaan seuran tilille sähköpostitse saapuvalla laskulla eräpäivään mennessä. Käytä aina maksaessasi laskussa olevaa viitenumeroa! Uusi tanssija rekisteröityy jäseneksi TÄÄLTÄ, myös siinä tapauksessa, että haluaa käyttää maksamiseen esim. liikuntaseteleitä. Alaikäisen tanssijan tietoihin rekisteröidään ensisijaisesti huoltajan sähköpostiosoite.

JÄSENMAKSU VUONNA 2019:      30 €*

*harjoittelumaksun maksamisen edellytyksenä on jäseneksi liittyminen

HARJOITTELUMAKSUT:

Peruskurssit
Alle 16-vuotiaat 85 €/kausi
Yli 16-vuotiaat 140 €/kausi
Kilpatanssiryhmät (taitoluokat E-A)
Alle 16-vuotiaat 85 €/kausi
Yli 16-vuotiaat 170 €/kausi
Ammattivalmennusmaksu (taitoluokat D-A)
Taitoluokka D 20 €/kausi
Taitoluokat C-A 50 €/kausi
Muut kurssimaksut
Poikien tanssiryhmä 85 €/kausi
Seniorien päivätanssiryhmä 65 €/kausi
Kesäkauden harjoittelumaksu 40 €/jäsen
Soololattariryhmä 30 €/jäsen, seuran ulkopuoliset 10-kortilla (80€)

ALENNUKSET:

Samaan ruokakuntaan kuuluvista jäsenistä perheen kolme vanhinta maksaa jäsen- ja harjoittelumaksun. Muut pelkän jäsenmaksun. Swing Teamin ja Hurmion jäsenille voidaan myöntää 5 € alennus harjoitusmaksusta.

Mikäli tiedät harjoittelumääräsi laskevan huomattavasti tulevan kauden aikana, voit anoa hallitukselta alennusta tai vapautusta kauden harjoitusmaksuun.

HARJOITTELUMAKSUJEN SUORITTAMINEN LIIKUNTASETELEILLÄ YM.

Hyväksymme seuraavat liikuntasetelit:

  • Smartum Liikunta, Smartum Liikunta & Kulttuuri
  • Tyky-kuntoseteli, Tyky-kuntoseteli+, Tyky-Online
  • Virikeseteli
  • Sporttipassi
  • Eazybreak mobiiliseteli
  • ePassi

HUOM1 Vuosittaista jäsenmaksua (30 €) ei voi maksaa liikuntaseteleillä tai vastaavilla maksuvälineillä. Jäsenmaksu on aina suoritettava käteisellä tai tilisiirtona seuralle.

Maksaessasi liikuntaseteleillä tulosta sähköpostitse saamasi lasku ja liitä sen mukainen summa seteleitä kirjekuoreen laskun kera. Kuoren voi jättää oman ryhmän ohjaajalle tai aulan seinässä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Pääperiaate on, että koko summa maksetaan kerralla. Mikäli maksat osan laskusta tilille ja osan liikuntaseteleillä, kerro siitä rahastonhoitajalle (kts. yhteystiedot), jotta lasku tiliöityy oikein.

HUOM 2 Voit käyttää kuluvan vuoden käyttämättömät liikuntasetelisi seuraavan vuoden harjoittelumaksujen suorittamiseen. Mikäli haluat toimia näin, pyydä jäsenrekisterin pitäjää (jasenrekisteri@tanssiseuraspiral.fi) lähettämään ensi vuoden harjoittelumaksulaskut itsellesi jo tämän vuoden joulukuussa.

VAPAAHARJOITTELU SALILLA

Pääsääntöisesti yksi sali on aina vapaana Spiralin jäsenten omaehtoiseen harjoitteluun. Vapaaharjoittelu salissa on mahdollista aina kun salissa ei ole ohjattua ryhmää. Vapaaharjoitteluaikaan yksityistunnit eivät estä muiden parien harjoittelua salissa. Huomioithan kuitenkin musiikkivalinnoissa ja tilankäytössä kaikki salissa olevat parit. Harjoitusmaksu maksaville jäsenille vapaaharjoittelu on maksutonta ja kuuluu kauden harjoitusmaksuun.

LUVATON HARJOITTELU SALILLA

Ei-jäsenten luvaton harjoittelu on kielletty. Luvattomasta harjoittelusta laskutetaan seuraavasti:

Ensimmäinen kerta 50 €
Seuraavat kerrat 100 €/kerta

Spiralin hallituksella on oikeus rajoittaa, tai kieltää harjoittelu kokonaan, mikäli henkilö on aiheuttanut häiriötä käytöksellään, harjoitellut luvatta saleillamme tai toiminut seuran tai sen sääntöjen vastaisesti.

EI-JÄSENTEN HARJOITUSMAKSUT

Myös muiden kuin Spiralin jäsenten on mahdollista harjoitella saleillamme sovittuaan siitä etukäteen seuramme hallituksen kanssa. Kun maksukäytäntö on sovittu, jokainen harjoittelukerta kirjataan aulassa olevaan vieraskirjaan.

Tarjoamme seuraavia harjoittelumahdollisuuksia:

Yhden päivän vapaaharjoittelu (ei osallistumisoikeutta ammattilaisvalmentajien ohjattuihin ryhmiin tai practice-tunnille) 10 €/hlö
15 €/pari
10 kerran vapaaharjoittelu (ei osallistumisoikeutta ammattilaisvalmentajien ohjattuihin ryhmiin tai practice-tunnille) 80 €/hlö
120 €/pari
Yhden päivän harjoittelu (sisältäen osallistumisoikeuden ammattilaisvalmentajien ohjattuihin ryhmiin sekä practice-tunnille kyseisenä päivänä) 15 €/hlö
25 €/pari
10 kerran harjoittelu (sisältäen osallistumisoikeuden ammattilaisvalmentajien ohjattuihin ryhmiin sekä practice-tunneille 10 eri päivänä) 120 €/hlö
200 €/pari

SALIVUOKRAT

Seuramme tilavia saleja on mahdollisuus vuokrata eri toimintatarkoituksiin, kuten leireihin, koulutuksiin tai vaikka tanssiurheilun ulkopuolisiinkin tapahtumiin!

Perusvuokra (Ark. klo 15- alkavat vuorot ja viikonloput) 20 €/h
Päivävuokra (Ark. viim. klo 15 päättyvät vuorot) 15 €/h

Jos vuoro alkaa ennen klo 15 ja päättyy kello 15 jälkeen, sovelletaan perusvuokraa.

Harjoittelijat voivat tuoda salille oman valmentajansa vapaaharjoitusaikoina ja ottaa tältä yksityistunteja ilman erillistä maksua valmentajan tuomisesta.

Seuran järjestämistä ryhmätunneista, eikä seuran jäsenten tuomien ulkomaalaisten valmentajien ryhmätunneista veloiteta salivuokraa. Muista ryhmätunneista salivuokra peritään yllä olevan  hinnaston mukaisesti.

Huomioithan, että seuran säännölliset ryhmätunnit, practicet sekä muut salivaraukset saattavat rajoittaa harjoittelumahdollisuuksia. Tarkistathan salivuorokalenterista salien varaustilanteen ennen tuloasi.

HUOM! Mahdolliset valmentajien veloittamat omakustanneryhmämaksut tai muut suoraan valmentajille maksettavat korvaukset veloitetaan yllä mainittujen hintojen lisäksi ja maksetaan suoraan valmentajalle.

Esimerkkejä salimaksuista

  • Esimerkki 1: Spiralin jäsen ottaa yksityisvalmennusta ammattilais- tai muulta valmentajalta. Tanssija maksaa valmentajalle yksityistunnin hinnan.
  • Esimerkki 2: Muun seuran jäsen ottaa yksityisvalmennusta ammattilais- tai muulta valmentajalta Spiralin saleilla.  Tanssija maksaa valmentajalle yksityistunnin hinnan ja tanssija maksaa Spiralille kulloinkin voimassaolevan, ei-jäsenen salinkäyttömaksun.
  • Esimerkki 3: Spiralin jäsenet haluavat järjestää oman pienryhmän käyttäen seuran ulkopuolista, kotimaista valmentajaa. Tanssijat maksavat valmentajalle ryhmätunnin hinnan ja valmentaja/osallistujat maksaa seuralle salivuokran.