Turvallisuus

Olemme turvallinen tila

Tanssiseura Spiral on turvallinen tila, jonne jokainen voi tulla omana itsenään vailla pelkoa syrjityksi tulemisesta tai epäasiallisesta kohtelusta. Seuralla on nollatoleranssi häirintää, kiusaamista ja syrjintää kohtaan. Huolehdimme tästä yhdessä. Mikäli havaitset epäasiallista käytöstä tai kohtaat sitä itse, ole yhteydessä seuran hallitukseen tai turvallisuusyhteyshenkilöömme. Yhteystiedot löydät täältä.

Seuralla on toimintamalli epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. On tärkeää, että jokainen seuralainen tietää ja tuntee vastuunsa yhteisistä toimintatavoista ja mitä epäasiallisella käytöksellä/kohtelulla tarkoitetaan sekä miten siihen seurassa puututaan.

Voit tutustua epäasiallista käytöstä ennaltaehkäisevään toimintamalliin tästä.